Sidebar

บตท. ต้อนรับตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเทศญี่ปุ่น

news 09261 740

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Mr. Fumio Ikenoya, Member of the Board of Japan Housing Finance Agency (JHF)  Mr. Masahiro Kobayashi และ Mr. Osuma Takahashi คณะผู้บริหารระดับสูงจากตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Finance Agency (JHF)) เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างสองประเทศร่วมกัน  ณ ห้องประชุม บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

บตท. ร่วมจำหน่ายทรัพย์ NPA ในงาน “มหกรรมขายทรัพย์ NPA ภาคกลาง 2561”

news 290161 740 2

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมนำทรัพย์สินรอการขาย (NPA) อาทิ อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมร่วมจำหน่ายในงาน “มหกรรมขายทรัพย์ NPA ภาคกลาง 2561”  จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Bank) ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ระหว่าง บตท. และ ธพว.

ลูกค้าสินเชื่อบ้านปลื้ม บตท. ปรับระบบตัดชำระเงินกู้บ้านใหม่

news 290161 740

นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์  กรรมการและผู้จัดการ  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  เปิดเผยว่า  "บตท. ได้ปรับเปลี่ยนระบบการตัดชำระค่างวดหรือเงินกู้แบบใหม่ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการผ่อนจ่ายค่าบ้านของลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ประโยชน์กับลูกค้ามากขึ้น เช่น ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินชำระค่างวดตามปกติ  เงินค่างวดจะถูกนำมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้น  เมื่อเงินต้นลดลง ในเดือนหน้าดอกเบี้ยก็จะคิดตามเงินต้นที่ลดลง  และในกรณีที่ลูกค้าชำระก่อนวันครบกำหนดชำระ เช่น ปกติชำระทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่เดือนนี้อยากชำระก่อนครบกำหนด  เงินที่ชำระเข้ามาจะไปชำระเงินต้นก่อน ทำให้ภาระดอกเบี้ยลดลงทันที สำหรับลูกค้าที่มีการค้างชำระค่างวด ถ้าชำระเงินเข้ามา บตท. จะชำระดอกเบี้ยค้างชำระในเดือนที่ค้างนานที่สุดก่อน แล้วชำระเงินต้นในงวดนั้น แล้วจึงชำระดอกเบี้ยกับเงินต้นที่ค้างชำระในเดือนถัดมา จึงมีผลทำให้ภาระหนี้น้อยลง การใช้วิธีการตัดชำระแบบสลับ ดอกเบี้ย- เงินต้น  จะทำให้ลูกค้า  บตท. ได้รับประโยชน์มากที่สุด บตท. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างวินัยทางการเงินให้ลูกค้าที่มีภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย จึงมีความตั้งใจที่ต้องการให้ลูกค้า บตท. มีความสุข ได้รับประโยชน์ และมีกำลังใจในการผ่อนชำระเพื่อให้มีบ้านซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทุกคน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้า บตท. ในปีนี้ค่ะ" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ contact center โทร.02-018-3636  /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เปิดตัว e-Book ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเทศไทย

news 190118 740

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำ e-Book ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเทศไทย สำหรับเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่...SMC-e-Book..SMC-e-Book...

กจ.บตท. นำคณะผู้บริหาร/พนักงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

news 160161 740

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง และนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กรกลุ่มที่1 นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง บตท. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

ข่าวบตท.