Sidebar

บตท. ร่วมพิธีเปิดงาน “สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560”

news 121260 740

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บตท. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน  ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560” โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี   ทั้งนี้ บตท. ได้นำทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ร่วมจำหน่ายให้กับประชาชนที่เที่ยวชมงานและจับจ่ายซื้อของเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560  ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล  หากผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smc.or.th  หรือโทรสอบถามข้อมูล 02-018-3636 หรือ 062-591-2753

บตท.หารือร่วมกับ NCB

news 291160 740

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บตท. ให้การต้อนรับนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ในโอกาสประชุมแนวทางพัฒนาตราสาร  MBS Pass-through โดยใช้ข้อมูลสถิติด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท. ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

บตท.เสนอขายพันธบัตรมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

news 281160 740 2

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง  ได้เสนอขายพันธบัตร บตท.
ครั้งที่ 1/2560  มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี (ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และ / หรือนักลงทุนรายใหญ่   โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย กำหนดออกพันธบัตรวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  วัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรครั้งนี้   เพื่อทดแทนพันธบัตรเดิมที่ครบกำหนด ตลอดจนนำไปใช้ในการดำเนินธุรกรรมการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ บตท.
.......................................................................................................................................................................................

นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์  กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  เปิดเผยว่า  
"การเสนอขายพันธบัตรครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนแสดงความจำนงจองซื้อพันธบัตรมากเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงประมาณ  2.6 เท่า   ในช่วงการ bookbuild เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยกลุ่มนักลงทุนที่แสดงความสนใจมีทั้งนักลงทุนรายใหม่ที่ไม่เคยลงทุนในตราสารของ บตท. มาก่อน  นักลงทุนเดิมที่ร่วมลงทุนในพันธบัตร บตท. รุ่นก่อนๆ  อย่างสม่ำเสมอ  และ นักลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุนในพันธบัตร บตท. เป็นครั้งแรก นอกเหนือจากที่เคยลงทุนเฉพาะในหุ้นกู้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่หนุนหลังด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage-Backed Securities) ของ บตท.  ทั้งนี้ พันธบัตรครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาที่ระดับ AA- / Stable Outlooks  ซึ่งเท่ากับอันดับเครดิตขององค์กร เช่นเดียวกับพันธบัตรรุ่นที่ผ่านๆ มา"

นางวสุกานต์  กล่าวเสริมว่า   "ในอนาคต บตท. มีแผนจะจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันที่มิใช่ธนาคาร แต่จะพิจารณาถึงการทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เช่น การเคหะแห่งชาติ เป็นการเอาจุดแข็งของ บตท. ในการจัดหาเงินทุนระยะยาว มาช่วยหล่อลื่นการขยายตัวของธุรกิจที่อยู่อาศัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ  โดยออกตราสารหนี้ที่เรียกว่า  Asset-Backed Securities หรือ  "ABS"  เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้อย่างทั่วถึง  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนไทย  ตามวิสัยทัศน์ บตท. ที่กำหนดไว้ว่า   “เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย” ซึ่งคาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในปีหน้านี้ค่ะ"  และจากผลของการแก้ไขกฎหมาย บตท. ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ ต่อไปขอบเขตการทำธุรกรรมของ บตท. ก็จะกว้างขวางขึ้นอีก โดยจะสามารถขยายไปถึงกลุ่มผู้ทำธุรกิจให้สินเชื่อในรูปแบบให้จำนองที่อยู่อาศัย ให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลิซซิ่ง ซึ่งยังจะต้องมีการพิจารณาหารูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง
มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้สามารถระดมทุน เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เพียงพอและสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
.......................................................................................................................................................................................

บตท.บรรยายพิเศษเรื่อง Securitization

news 281160 740

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ  "Financial Instruments in Real Estate : Securitization"  แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อสังคมของ บตท. เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทริสคงอันดับเครดิต บตท. AA-

tris 740

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ที่ระดับ AA-  ด้วยแนวโน้ม "Stable"  หรือ "คงที่"  เนื่องจากทริสเห็นว่ารัฐบาลยังคงสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการมีตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยการรับซื้อพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์  ให้เช่าซื้อ หรือ ให้เช่าแบบลิสซิ่ง เพื่อนำมาหนุนตราสารทางการเงิน ระดมเงินจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

ข่าวบตท.